Låna en forskare till klassrummet

Karta Otillgänglig

Datum & tid
26 sep 2022–30 sep 2022
09.00–17.45

Lägg till i kalender
iCal


Mellan den 26 och 29 september går det att “låna en forskare” direkt till klassrummet. Under besöken, som brukar vara knappt en timme långa, berättar forskaren om sin forskning eller vägen till yrket och svarar på elevernas frågor. Biodiversitet, livet på landet i Kambodja, jakten efter liv på Mars, virologi och datorstöd för språkinlärning är bara ett axplock av de ämnen forskarna kan prata om i år!

Ida Svanedal, forskare på Mittuniversitetet, tog emot elever i åk. 2 under ForskarFredag
Ida Svanedal, forskare på Mittuniversitetet, tog emot elever i åk. 2 under ForskarFredag 2017. Foto: Mittuniversitetet.

 

Besöken kan ske på plats i skolan eller digitalt. Forskarna kommer från olika forskningsområden och läraren har kontakt med forskaren inför lånet för att hitta ett upplägg som passar elevernas nivå.

Låna en forskare är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag, som skapar mötesplatser mellan forskare och allmänhet över hela Sverige. Årets festival arrangeras på ett trettiotal orter i landet 26/9- 1/10.

Det kommer att gå att låna forskare från måndag till torsdag under ForskarFredag-veckan (26-29/9). Bokningen öppnar den 15 augusti 2022. Anmäl digtill  ForskarFredags mejllista om du vill få en påminnelse när den öppnar. Redan nu går det att se flera av forskarnas profiler, kika här!


Vetenskap & Allmänhet samordnar ForskarFredag nationellt sedan 2006. ForskarFredag 2022 genomförs med stöd av AFA Försäkring, , IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i SverigeJernkontoretKungl. Patriotiska SällskapetNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareOscar och Maria Ekmans donationsfondSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren StiftelsernaÅforsk samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night.

 

 


Lägg till en kommentar