Kulturarv och identitet

Laddar Karta...

Datum & tid
20 apr 2009
18.00–20.30

Plats
Stallet i Stockholm

Lägg till i kalender
iCal


Science café om att bevara det ogripbara

FN-organet Unesco har tagit fram en konvention om hur sagor, danser, folkmusik, hemslöjd, språk och annat immateriellt kulturarv ska kunna bevaras. Sverige planerar att ansluta sig till konventionen. Var med och påverka processen!

Vad betyder kulturarven för vår bild av vilka vi är, vilka vi hör samman med och hur vi förväntas vara? Följer kulturarven nationsgränser? Kan vi genom vårt sätt att skydda och bevara styra vilka vi känner samhörighet med och vilka vi tar avstånd från?

Efter introduktioner av de medverkande förs en diskussion utifrån vad alla deltagare vill ta upp.

Förutom du själv medverkar:
Gunvor Guttorm dr.art i duodji, Universitetet i Tromsö, konsult engagerad i Sameslöjdstiftelsen
Barbro Klein professor i etnologi, Uppsala universitet
Dan Lundberg professor i musiketnologi, chef Svenskt Visarkiv
Domino Kai sångare, dramapedagog, dansare, tidigare Delegationen för romska frågor, nu vid Diskrimineringsombudsmannen
Samtalsledare: Peter Aronsson professor i historia, Linköpings universitet

Fri entré. Servering av mat och dryck från kl. 17:30

Science caféet är det andra i en serie på tre om det immateriella kulturarvet. Läs mer här.

Arrangör: Riksförbundet för Folkmusik och Dans i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kulturens bildningsverksamhet, Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd, Svenska Unescorådet, Svenskt Visarkiv och VA. Serien stöds av Riksbankens Jubileumsfond.


Kommentering är avstängd.