Kulturarv och demokrati

Laddar Karta...

Datum & tid
11 maj 2009
18.00–20.30

Plats
Stallet i Stockholm

Lägg till i kalender
iCal


Science café om att bevara det ogripbara

FN-organet Unesco har tagit fram en konvention om hur sagor, danser, folkmusik, hemslöjd, språk och annat immateriellt kulturarv ska kunna bevaras. Sverige planerar att ansluta sig till konventionen. Var med och påverka processen!

Att ha tillgång till sitt kulturarv är en demokratisk rättighet. Vems kulturarv skyddas i dag och vems är bortglömt? Hur är samspelet mellan institutionernas ansvar och frivilligas engagemang? Och hur vill vi ha det i framtiden?

Efter introduktioner av de medverkande förs en diskussion utifrån vad alla deltagare vill ta upp.

Förutom du själv medverkar:
Gunnar Almevik doktorand vid institutionen för kulturvård Göteborgs universitet
Krister Malm docent i musikvetenskap, fd chef för Statens musiksamlingar
Sabine Wienker-Piepho professor i europeisk etnologi Münchens universitet
Henrik Zipsane landsantikvarie och chef för Jamtli
Samtalsledare: Lars Farago förbundssekreterare Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Fri entré. Servering av mat och dryck från kl. 17:30

Science caféet är det avslutande i en serie på tre om det immateriella kulturarvet. Läs mer här!

Arrangör: Riksförbundet för Folkmusik och Dans i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kulturens bildningsverksamhet, Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd, Svenska Unescorådet, Svenskt Visarkiv och VA. Serien stöds av Riksbankens Jubileumsfond.


Kommentering är avstängd.