Konferensen HSS – Högskola och samhälle i samverkan

Laddar Karta...

Datum & tid
16 maj 2013–17 maj 2013
Hela dagen

Plats
Munktellstaden

Lägg till i kalender
iCal


Den 16 -17 maj 2013 anordnas konferensen Högskola och samhälle i samverkan – HSS 2013. Konferensen vänder sig till dig som är anställd inom högskola, universitet, näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, myndigheter, länsstyrelser, regionförbund eller andra aktörer som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till akademi och samhälle. 2013 års konferens fokuserar på fyra spår – Forskning, Innovation, Arbetsliv och Nytta.

Konferensen kommer äga rum vid Munktellstaden i Eskilstuna. HSS arrangeras vartannat år vid ett svenskt lärosäte och syftet är att samla näringsliv, offentlighet och akademi för att stärka utbytet mellan parterna.

hssbararosa

VA kommer att medverka med två programpunkter:

 • På torsdagen med seminariet ”Så funkar media” i samarbete med Mälardalens högskola
 • På fredagen med ett Science Café i samarbete med forskare från Mälardalens högskola
Hela programmet finns som pdf här.
Läs mer om konferensen här.

1 kommentar

 1. Stefan Svedberg |

   I nästan trettio år har jag ägnat mitt liv åt undervisning och forskning. Resultatet av detta arbete har lett
  fram till ett förslag, som jag döpt till ”ett lärande arbetssätt med IKT”. Kortfattat handlar det om att söka information och förädla denna till kunskap. Undervisningen bygger huvudsakligen på elevernas nyfikenhet, intressen och motivation.
  Det som skiljer arbetssättet från det konventionella arbetssättet är följande:
  1. Elevernas arbete grundas på deliberativa samtal vad gäller demokratiska
  värden som jämställdhet, jämlikhet, solidaritet, frihet, integritet och
  okränkbarhet.
  2. I undervisningen utgår man från elevernas intressen när det gäller
  ämnesvalet.
  3. Elevernas nyfikenhet resulterar i elevernas val av frågor i anslutning till
  ämnesvalet.
  4. Motivationen är viktig, när det gäller att lösa problem och finna relevanta
  svar på ställda frågor.
  5. Eleverna arbetar tillsammans i grupper av varierande storlek, när det
  gäller att söka, bearbeta, kritiskt granska information och redovisa sina
  svar.
  En mer detaljerad beskrivning av arbetssättet och dess tillämpning har jag
  redovisat i lärarhandledningen ”Att förädla information till kunskap – ett
  lärande arbetssätt med iKT ” (2012). Den finns utgiven på förlaget Books on
  Demand (www.bod.se). Mer information om boken finns på följande adresser:
  1)http://www.bod.se/index.php?id=3550&objk_id=667500
  2)http://books.google.se/books/about/Att_f%C3%B6r%C3%A4dla_information_till_kunskap.html?id=V
  ir6-Yn25JsC&redir_esc=y
  3)http://www.skolaochsamhalle.se/skola/stefan-svedberg-it-i-grundskolan/
  4) http://www.bokus.com/bok/9789174633405/att-foradla-information-till-kunskap-ettlarande-
  arbetssatt-med-ikt/

Kommentering är avstängd.