Kan forskarna rädda världen? – Science & Society 2009

Laddar Karta...

Datum & tid
04 maj 2009
14.30–17.30

Plats
Världskulturmuseet

Lägg till i kalender
iCal


Välkommen att samtala om kriser och hur vi tar oss ur dem.

Vi lever i en osäker tid präglad av klimathot, finanskris,arbetslöshet och lågkonjunktur. Hur ska vi förhålla oss
till allt detta?

På vilket sätt skiljer sig forskningen, politiken och näringslivet åt i sin syn på kriser och hur man bäst tar sig igenom dem? Finns ledtrådarna i kunskapen om oss själva? Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra?

Diskutera med forskare, politiker och
skribenter om hur vi möter hoten mot vår framtid.

Medverkande: Heidi Avellan, politisk chefredaktör,Sydsvenska Dagbladet; Peder Falk, skådespelare; Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap,Göteborgs universitet; Stefan Fölster, chefekonom, Svenskt Näringsliv; Lars Hjälmered, riksdagsledamot (m); Eva Olofsson, riksdagsledamot (v) samt Eric Stern, chef Crisis Magagement Research and Training, Försvarshögskolan.

Samtalet leds av Karin Klingenstierna och Stig Roland Rask.

Fri entré.

Se hela inbjudan

Anmälan görs här!

Arrangörer: Forskningsrådet Formas, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet, Vetenskapsfestivalen och VA.


Kommentering är avstängd.