Kan ett jubileum spela roll?

Laddar Karta...

Datum & tid
28 jan 2008
09.00–12.00

Plats
Kungl. Vetenskapsakademien

Lägg till i kalender
iCal


Hur gammal är Carl von Linné? Har han haft stor betydelse för vanliga svenskars syn på naturen och skulle du kunna tänka dig att arbeta med naturvetenskap
när du blir vuxen?

Det är några av de frågor som VA och Linné2007 ställde till allmänheten och till en särskild ungdomsgrupp 2006. I slutet av 2007 gjordes en uppföljande undersökning för att undersöka om Linnéjubileet nått sina mål: att bredda bilden av Linné och att inspirera till ökat intresse för naturvetenskap. Resultaten presenteras av Karin Hermansson, utvecklingschef VA och Arne Modig, seniorkonsult Synovate vid ett seminarium.

Jubileumsåret har fått mycket uppmärksamhet och inneburit flera tusen evenemang i Sverige och övriga världen. På seminariet reflekterar Anders Björck och Åse Berglund, ordförande respektive generalsekreterare för Linné2007, kring jubileets innehåll och effekter.
Britt-Marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, berättar om aktuella aktiviteter inom Skolprojekt Linné.

Kan ett jubileum locka unga till vetenskapen och vilka ska i så fall axla ansvaret för det? Lyssna till ett samtal kring hur man bör arbeta vidare med resultatet av ett jubileum. Medverkar gör Gunnel Gustafsson, biträdande generaldirektör Vetenskapsrådet och vice ordförande i nationella Linnédelegationen, Inger Nyrell, rektor Tensta gymnasium, Jessica Skantze, projektledare Förbundet Unga Forskare, Carl-Otto Werkelid, kulturchef Svenska Dagbladet och Gunnar Öquist, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien. Moderator är Lena Stjernström, Linné2007.

Avslutningsvis presenteras vinnarbidragen i skoltävlingen Linné och Solander –
tre seklers upptäckter och äventyr där Eric Warrant, Lunds universitet, och David Jessup, Australiens biträdande ambassadör, medverkar.

Allra sist inbjuds till ett mingel.

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan görs till gunnel.ahlberg[at]kva.se senast den 23 januari.


Kommentering är avstängd.