Informationsmöte inför vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021

Karta Otillgänglig

Datum & tid
23 okt 2020
10.15–11.30

Lägg till i kalender
iCal


Nu är det dags att börja planera inför nästa års ForskarFredag den 24-25 september 2021. EU-kommissionen har nyligen publicerat utlysningen för European Researchers’ Night 2021. VA kommer att skicka in en gemensam ansökan för arrangemangen i Sverige och bjuder in till ett digitalt informationsmöte fredagen den 23 oktober 2020.

ForskarFredag i Borlänge 2019. Besökarna fick följa med ut på världens första rymdpromenad. Filmen heter ”The Spacewalker”. Foto: Henrik Hansson.

Under mötet berättar vi mer om vetenskapsfestivalen ForskarFredag och om hur det går till att vara med i ansökan. Vi kommer prata om ansökningsprocessen, förväntningar på evenemangen och återrapportering, samt planera tillsammans kring gemensamt tema och möjliga gemensamma aktiviteter.

De organisationer som är med i ansökan får ett ekonomiskt bidrag till sitt ForskarFredag-evenemang den 24-25 september 2021, om ansökan beviljas av EU-kommissionen. Utlysningen stänger i januari 2021 och besked om bidrag kommer under våren 2021.

Vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night arrangeras i fler än 433 städer i hela Europa, engagerar nära 36 000 forskare och når runt 1,6 miljon människor i 27 länder varje år. Utlysningen ”European Researchers’ Night” är en del av Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter på ett 30-tal orter över hela Sverige varje år, den sista fredagen och lördagen i september. Vi skapar möten mellan forskare och allmänhet och berättar om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur en forskares vardag ser ut, hur vägen till forskaryrket kan se ut och om forskningens roll i samhället.

Vetenskap & Allmänhet har samordnat ForskarFredag nationellt sedan 2006. Arbetet med ansökan och återrapportering möjliggörs genom stöd av Vetenskapsrådet och Vinnova. 

 

Vem kan vara med på ansökan? 

Alla organisationer som vill skapa möten och dialog mellan forskare och allmänhet den 24-25 september 2021. Arrangörer tidigare har bland annat varit lärosäten, science centers, forskningscenter, institut, kommuner, regionförbund, sjukhus, museum och arkiv.

Frågor besvaras av Lena Söderström, projektledare ForskarFredag och Forskar Grand Prix, [email protected], 070-716 06 44.

 

Anmäl dig nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lägg till en kommentar