Hur används djurförsök idag och vad finns det för alternativ?

Karta Otillgänglig

Datum & tid
28 sep 2022
08.00–08.50

Lägg till i kalender
iCal


Innan vi kan testa vaccin, läkemedel och behandlingar på en människa testar vi det på djur. Men varför gör vi det och måste vi göra det? Hur används djurförsök i dag och vad finns det för alternativ? Vi bjuder in landets alla gymnasieklasser till samtal med forskaren Elin Törnqvist!

Forskaren Elin Törnqvist under ForskarFredag 2020. Foto: ForskarFredag

Sveriges 3R-center, som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök, bjuder i samband med ForskarFredag in till samtal om djurförsöksfria metoder tillsammans med Elin Törnqvist som är forskare, veterinär och kommunikatör. Idag arbetar Elin som avdelningschef på Statens veterinärmedicinska anstalt och hon har många års erfarenhet av använda både djur och djurfria modeller i sin forskning.

En forskares utgångspunkt är att alltid använda den metod som bäst svarar på frågan som hen studerar. Forskare har under lång tid använt sig av djur som en modell för människan. Genom att titta närmare på hur djurförsök används kan man diskutera vad vetenskap är och hur forskning går till, men även hur vi vill och kan utföra forskning i framtiden.

Utveckling av nya djurförsöksfria metoder sker i dag vid många svenska universitet, men kunskapen om de nya metodernas möjligheter och utmaningar är fortfarande begränsad. Denna kunskapsbrist, men även attityder och fördomar, bromsar utvecklingen och användningen av nya metoder.

Föreställningar om att alla djurförsök går att ersätta behöver också vädras och bemötas. Ett öppet samtal om metodval och djurförsök, där alla perspektiv är inkluderade kan bana väg för nya metoder och bättre forskning.

Elever och lärare får under ForskarFredag träffa Elin digitalt under lektion, delta i diskussioner och ställa frågor direkt till henne. Eleverna blir på så sätt en del av samtalet.

Vi vill skapa en dialog om djurförsöksfria metoder i en tid då medicinsk forskning och behovet av nya läkemedel och vaccin står i fokus för det offentliga samtalet. Vi vill öka kunskapen om och förståelsen för djurförsöksfria metoder, men också belysa varför djurförsök finns och hur de används i dag.

Tid

Onsdag den 28 september, kl 8.00-8.50.

Plats

Zoom, anmälan krävs för att få en länk till det digitala mötet.

Anmälan

Mejla VAs Martin Bergman[email protected] för att anmäla din klass!

Arrangörer

Aktiviteten är ett samarbete mellan Sveriges 3R-center, den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag, veterinären och forskaren Elin Törnqvist på Statens veterinärmedicinska anstalt.


Lägg till en kommentar