Hum/Sam-innovation – nästa pusselbit i innovationspolitiken

Laddar Karta...

Datum & tid
02 jul 2015
08.00–09.00

Plats
Gotlands studentkår Rindi

Lägg till i kalender
iCal


De senaste åren har den traditionellt teknikdominerade innovationspolitiken börjat utmanas. Allt fler ser behov av även tjänstebaserade, processuella och organisatoriska innovationer. Men en pusselbit saknas: humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Att teknisk och naturvetenskaplig innovation behöver teknisk och naturvetenskaplig forskning ses som självklart. Men när innovationspolitiken breddats har det inte inneburit satsningar på hum/sam-forskningen – trots att många av de nya kunskaper, metoder och kompetenser som behövs är humanistiska och samhällsvetenskapliga.

Välkommen till ett frukostseminarium om hur innovationssystemet bättre ska kunna ta tillvara, och öka, innovationspotentialen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Panelen utgörs av bland andra:
Cissi Askwall (generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet)
Pam Fredman (Innovationsrådet och rektor Göteborgs universitet)
Ulf Lindberg (näringspolitisk chef Almega)
Astrid Söderbergh Widding (rektor Stockholms universitet)

11536100_333500660153483_8848308789457260894_n

Humsamverkan arrangerar seminariet tillsammans med Almega, Energimyndigheten, Formas, Forte, Snitts, Stockholms universitet, Vetenskap & Allmänhet och VINNOVA.


Lägg till en kommentar