Vetenskap med & för samhället – Horisont 2020 informationsmöte

Laddar Karta...

Datum & tid
20 jan 2016
13.00–16.00

Plats
Vinnova

Lägg till i kalender
iCal


h2020-940px

Vinnova välkomnar till ett informationsmöte om programmet Vetenskap med och för samhället – Science with and for society i Horisont 2020.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Programmet fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Programmet Vetenskap med och för samhället har som mål att att intressera och involvera samhällets olika aktörer och andra intressenter i forsknings- och innovationsprocessen, skapa mötesplatser och samverkan mellan akademi, näringsliv och allmänhet. Jämställdhet och att stimulera unga att intressera sig för naturvetenskap, samt en karriär inom forskning och innovation är andra viktiga fokusområden.

Inom programmet finns även medel för att främja ansvarsfull forskning och innovation – Responsible Research and Innovation, RRI dvs en helhetssyn på hur samhället kan involveras i forskning och innovation. Målet med RRI är att alla berörda intressenter ska få komma till tals och samverka under hela forsknings- och innovationsprocessen för att säkerställa att den forskning och innovation som tas fram sker utifrån samhällets värderingar, behov och förväntningar. I RRI ingår följande delar:

  • att skapa dialog och engagera samhället i forskning och innovation – Public engagement,
  • att öka tillgången till vetenskapliga resultat – Open Science,
  • att säkerställa jämställdhet, både i forskningsprocessen och forskningsinnehåll – Gender,
  • att ta hänsyn till den etiska och samhällsnyttiga dimensionen i forskning och innovation – Etichs and governance, och att
  • att främja formell och informell naturvetenskaplig utbildning –Science education and careers.

På informationsmötet får du en övergripande bild av innehållet i den nya utlysningen av Vetenskap med och för samhället 2016 och vilka möjligheter det finns för deltagande samt hur RRI tillämpas inom Horisont 2020 och nationellt. Du får även ta del av framgångsfaktorer och rekommendationer från projektdeltagare och utvärderare.

Mötet kommer att hållas på svenska och webbsänds på www.vinnova.se. Du behöver inte anmäla dig för att följa mötet på nätet. Anmäl dig här

Preliminärt program

13.00 Välkommen och Inledning
Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Vetenskap med och för samhället, Vinnova
Information om kommande utlysning inom Science with and for society och möjligheter till deltagande(presentationen hålls på engelska)
Noora Eronen, Project Officer, EU-kommissionen (TBC)
Utvärderaren tipsar
Anna Maria Fleetwood, Senior Advisor External Relations, Vetenskapsrådet
Framgångsfaktorer och rekommendationer
Projektexempel Nucleus (RRI) och Perform (Science education)
Jan Riise, Executive Director, EUSEA
RRI-Tools Project
Karin Larsdotter, Business Development Manager, Vetenskap & Allmänhet
Nationell påverkansplattform Science with and for Society
Maria Lindholm, Director of Research, Vetenskap & Allmänhet
16.00 Avslutning – Fortsatt nätverkande för de som önskar

 

Läs inbjudan här.

201501-VA-Webb-Medlemsloggor-Vinnova


Lägg till en kommentar