Generation Ekvation – barn och ungas attityd till kunskap

Karta Otillgänglig

Datum & tid
16 mar 2021
11.00–12.00

Lägg till i kalender
iCal


Svenska 15-åringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden. Men intresset och självförtroendet i ämnena har sjunkit. Sveriges fjärdeklassare är duktiga på att läsa. Men läser inte frivilligt då de anser att det är slöseri med tid. Och den upplevda stressen bland unga är oroande mycket hög, främst bland flickor.

Välkommen till ett webbinarium där Generation Ekvation, en ny IVA-rapport om barn och ungas attityder till kunskap presenteras. Rapporten är framtagen av IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.

Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverigehar ett extra fokus på naturvetenskap, matematik och läsning.

Rapporten ger en ny samlad överblick av resultat från delarna som rör barn och ungas attityderi de stora nationella och internationella skolundersökningarna. Bland dem PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment), samt den återkommande nationella undersökningen Attityder till skolan som utförs av Skolverket.

Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur dagens unga ser på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan.  

Innehåll: 

  • Allt färre unga tycker att skolan ger nytta för framtiden. Eller handlar det om rationell insikt i att det de lär sig i skolan inte kommer räcka för evigt?
  • Unga är duktiga på att läsa men gör det allt mindre. Eller handlar det snarare om nya sätt att ta till sig text?
  • Upplevd stress bland unga ökar, inte minst bland flickor. Hur påverkar skolans kunskapsbedömningar och vuxenvärldens krav. Kan rädsla för misslyckande i sin tur minska glädjen i att lära nytt?
  • Det är stora skillnader i attityd till kunskap mellan olika grupper unga i Sverige. Hur ser dessa ut och vad kan göras för att jämna ut?
  • Hur kan olika aktörer i samhället kan samverka för att bäst förmå att engagera och motivera unga till lärande inför framtiden?

Medverkande:

  • Emma Frans, vetenskapskommunikatör och doktor i medicinsk epidemiologi,
  • Anne-Marie Körling, lärare och författare,
  • Akseli Raapana, (15 år) IVAs Ungdomspanel,
  • professor Carl Johan Sundberg, chef för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), KI.
  • Maja Neiman, projektledare Framtidens kunskapsamhälle, IVA.

Moderator William Eulau, IVAs Studentråd.

Varmt välkommen till en diskussion om hur barn och unga ser på kunskap och hur vi med vetskapen om detta kan resonera kring förutsättningar för lärande.

Boka plats via IVAs webbsida HÄR.


Lägg till en kommentar