Framtida miljövård på vetenskaplig grund – #Hurvetdudet?

Laddar Karta...

Datum & tid
28 maj 2018
13.00–17.00

Plats
Scandic Continental

Lägg till i kalender
iCal


Välkommen till ett dialogseminarium om hur forskning kan stödja beslut i miljöfrågor!

I vilken utsträckning är beslut i miljöfrågor förankrade i evidens och forskningsbaserad kunskap? För att nå miljömålen krävs kloka beslut om åtgärder. Hur tar beslutsfattare del av vetenskaplig kunskap? Hur tar man fram trovärdiga beslutsunderlag?

Välkommen till en eftermiddag då vi samtalar om dessa frågor. Det föregås av lunch och avslutas med mingel.

Karolina Skog, miljöminister (MP), Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM, Eva Thörnelöf, senior rådgivare Naturvårdsverket och Gustav Nilsonne, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Jenny Svennås-Gillner, Naturvårdsverket och Niklas Björling/Stockholms universitet.

PROGRAM:

Kl. 12:00 LUNCH (för anmälda)

Kl.13:00 VÄLKOMMEN
Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM, tidigare rektor Sveriges lantbruksuniversitet
Moderator Anders Sahlman, verksamhetsutvecklare Vetenskap & Allmänhet

BESLUT KRÄVER BRA UNDERLAG
Karolina Skog, miljöminister (MP)

Kl. 13:45 VILKEN KUNSKAP SAKNAR MILJÖMYNDIGHETER OCH BESLUTSFATTARE?
Eva Thörnelöf, senior rådgivare Naturvårdsverket

RUNDABORDSDIALOG

Kl. 14:30 FIKA

Kl. 15:00 KAN VI SKILJA MELLAN BRA OCH DÅLIG FORSKNING?
Gustav Nilsonne, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet

VAD SKILJER EN SYSTEMATISK UTVÄRDERING FRÅN ANDRA FORSKNINGSSYNTESER?
Neal Haddaway, Biljana Macura och Magnus Land, forskare  Mistra EviEM,  Stockholm Environment Institute och Formas (presentationen hålls delvis på engelska)

Kl. 15:45 NÄR FORSKNINGEN BESLUTSFATTARE?
Maria Wetterstrand, tidigare språkrör Miljöpartiet

PANELDISKUSSION
Martin Påhlman, chef Miljömålsenheten Naturvårdsverket, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, och Gunnar Caperius, politiskt sakkunnig (C)

RUNDABORDSDIALOG

AVSLUTNING OCH FRAMÅTBLICK
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas, Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM

Kl. 17:00  VÄLKOMMEN TILL MINGEL

——————-

Anmälan är stängd.

Kontaktperson: Anders Sahlman

 

Arrangör är Mistra EviEM i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, inom ramen för Hurvetdudet-kampanjen.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Kevin Bishop |

    Det är utmärkt att använda befintliga kunskap i naturvård! Men även naturvård baserad på det bästa av underlag kan med fördel betraktas som en experiment som kan producera ny kunskap genom ”adaptiv förvaltning”. Jag är intresserad av hur EviEm’s sätt att arbete förhållar sig till förbättring av kunskapsläget.

    Svara