Forskningspolitiska dagen

Karta Otillgänglig

Datum & tid
01 jun 2022
10.00–16.30

Plats
Clarion Sign

Lägg till i kalender
iCal


Vad har vi lärt oss från coronapandemin? Och vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden? Välkommen till Forskningspolitiska dagen den 1 juni – en heldag för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor.

Sällan har vetenskapen varit så synlig och fått så stor uppmärksamhet som under coronapandemin. De två senaste åren har inte bara visat på vikten av grundforskning, starka forskningsmiljöer och effektiv samverkan för att snabbt kunna lösa gemensamma samhällsutmaningar. Pandemin har också på många sätt påverkat FoU-systemet vad gäller till exempel granskning av vetenskapliga resultat, öppna data och forskningskommunikation.

Den 1 juni arrangerar Vetenskapsrådet Forskningspolitiska dagen. Under konferensen tar vi avstamp i pandemin och frågar oss vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden. Hur kan lärdomarna bidra till en bättre beredskap när det gäller andra typer av samhällsutmaningar? Hur har FoU-systemet påverkats? Och har allmänhetens förtroende för forskning och dess förmåga att förse mänskligheten med lösningar på globala problem påverkats?

Ett samtal under dagen leds av Gustav Bohlin, Vetenskap & Allmänhet :

Vem ska man lita på – fallgropar och framgångsfaktorer för att nå ut med forskning

En stor utmaning under pandemin har varit att få en sammanhållen bild av forskningsläget. Enskilda människor, organisationer och länder har ofta tvingats fatta beslut på ett bristfälligt och snabbt föränderligt kunskapsunderlag. Forskare, journalister och vetenskapliga rådgivare spelar en avgörande roll för hur forskning når ut i samhället. Vilken roll har de olika aktörerna och hur påverkas förtroendet för forskning när alla tycks förmedla olika budskap?

Varmt välkommen till en heldag om forskningens betydelse för en klokare värld!

#fopol2022

Läs mer och anmäl dig här!


Lägg till en kommentar