ForskarFredag

Karta Otillgänglig

Datum & tid
28 sep 2018–29 sep 2018
Hela dagen

Lägg till i kalender
iCal


Den 28-29 september är vetenskapsfestivalen ForskarFredag tillbaka med hundratals aktiviteter över hela Sverige. Festivalen är en del av European Researchers’ Night som uppmärksammas i över 340 städer i Europa.

Träffa forskare, prova på experiment, delta i workshops och lär dig mer om ny, spännande forskning från lärosäten, forskningscenter, museum, företag, sjukhus med flera över hela Sverige.

Hitta din närmaste ForskarFredag-aktivitet på ForskarFredags webbplats.

Evenemangen anordnas av lokala arrangörer och samordnas av Vetenskap & Allmänhet sedan 2006. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night och stödjs av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.

ForskarFredag 2018-2019 finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska Curie Actions, GA 818421.


Lägg till en kommentar