ForskarFredag 2021 – Hur ska vi leva och bo i framtiden?

Karta Otillgänglig

Datum & tid
20 sep 2021–25 sep 2021
Hela dagen

Lägg till i kalender
iCal


Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar mötesplatser mellan forskare och allmänhet över hela Sverige. I år pågår festivalen 20-25 september under det gemensamma temat ”Hur ska vi leva och bo i framtiden?”.

ForskarFredag i Umeå 2021. Foto: Gabrielle Beans.

ForskarFredag visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Vi vill utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba med forskning. Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Ett 100-tal aktiviteter om forskningens fantastiska värld

Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, guidade visningar i forskningsmiljöer, shower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. Målgruppen är den breda allmänheten med särskilt fokus på barn och unga.

Arrangörer i hela Sverige

Lokala och regionala aktiviteter arrangeras av lärosäten, science centers, regioner, kommuner, museer, forskningscenter med flera. Vill er organisation arrangera aktiviteter där forskare och allmänhet möts? Läs mer här!

Se hela festivalprogrammet på ForskarFredags webbplats


Vetenskap & Allmänhet samordnar ForskarFredag nationellt sedan 2006. ForskarFredag 2021 genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night.


Lägg till en kommentar