Dialogseminarium: För samhällets bästa?

Laddar Karta...

Datum & tid
09 okt 2012
09.00–13.00

Plats
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Lägg till i kalender
iCal


Universitet och högskolor har i uppgift att producera ny kunskap som ska bidra till välfärd och utveckling av samhället. Men vad innebär det i praktiken? Hur kan vi säkerställa att ny användbar forskningsbaserad kunskap växer fram? Hur väl är forskningen inriktad på att lösa de stora framtidsutmaningarna?

Politiker och forskare har olika agendor och skilda mål. Samtidigt finns ett ömsesidigt beroende – och emellanåt misstroende. Hur fungerar samspelet mellan forskare, politiker och allmänhet och hur kan det förbättras?

Välkommen att diskutera dessa frågor vid ett interaktivt seminarium för verksamma inom utbildnings- och forskningssystemet i Sverige och Finland, liksom anställda vid universitetstidningar runt om i Norden. Vi hoppas du vill bidra med dina perspektiv och erfarenheter! Seminariet är del fem i en finsk-svensk högskolepolitisk debattserie.

Samtalsledare: Helena Hurme, Åbo Akademi

9.00 Välkommen
Kort om Addeto – Forskning och kunskap om Sverige och Finland
Gunvor Kronman, VD Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Mediernas roll i förmedling av forskningsresultat till politiker och allmänhet
Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg, Språktidningen och Modern psykologi

Kommentar, Delegationen för informationsspridning

Om relationer mellan forskning och politik
Emil Källström, riksdagsledamot Sverige, Sanna Lauslahti, ordförande, riksdagsledamot, Tutkas, Finland; Helene Limén, forskningssekreterare, Riksdagen, Sverige och Timo Turja, ledande informationsspecialist, Riksdagen, Finland

10.30 Kaffe och rundabordsdiskussioner

11.15 Gemensam diskussion

11.45 Framåtsyftande samtal
Göran Blomqvist, VD Riksbankens jubileumsfond; Emil Källström, riksdagsledamot Sverige, Päivi Lipponen, ordförande Framtidsutskottet, Riksdagen, Finland och Arto Mustajoki, prefekt, Helsingfors universitet, ordförande, Finlands Akademi

13.00 Seminariet avslutas

Deltagande är avgiftsfritt. Anmälan görs här senast den 2 oktober. Det finns möjlighet att boka hotellrum för övernattning på Hanaholmen.

För mer information, kontakta programkoordinator Reeta Nieminen, [email protected]

Arrangörer:


Kommentering är avstängd.