EuroScience Open Forum 2004

Laddar Karta...

Datum & tid
25 aug 2004
00.00

Plats
Stockholm City Conference Center

Lägg till i kalender
iCal


ESOF 2004 är det första paneuropeiska vetenskapliga evenemanget där representanter från samtliga vetenskapsområden kommer att delta. Mötet kommer att hållas i Stockholm mellan den 25 och den 28 augusti år 2004. Tanken är att ESOF-konferenser ska hållas vartannat år och att på sikt ge det europeiska samhället ett fast forum för öppen dialog om vetenskap och teknik. Huvudmålet är att sammanföra vetenskaps- och teknikintresserade människor från hela Europa till ett gemensamt möte. I likhet med Vetenskap & Allmänhet, VA, har ESOF (EuroScience Open Forum) som uttalad målsättning att öka den europeiska allmänhetens medvetenhet om vetenskap och teknik.

Vetenskap & Allmänhet, VA medverkar till att anordna aktiviteter på stan inom ramarna för ESOFs så kallade ”outreach activities”.
ESOF 2004 bjuder in forskare från alla vetenskapsområden, politiker, representanter från näringslivet och media samt lärare och studenter. Allmänheten välkomnas också att delta.

Arrangörer: The European Science Foundation (ESF), Vetenskap & Allmänhet, Nature, Vetenskapsrådet, FORMAS, SVT m.fl.

Deltagare: Forskare, politiker, näringslivsrepresentanter, media, lärare och studenter.

www.esof2004.org


Kommentering är avstängd.