BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//5.99912//EN TZID:Europe/Stockholm X-WR-TIMEZONE:Europe/Stockholm BEGIN:VEVENT UID:486@v-a.se DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20220623T090000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20220624T160000 DTSTAMP:20220523T090719Z URL:https://v-a.se/events/cost-cross-cutting-activity-cca-final-conference / SUMMARY:Cross-Cutting Activity on Science Communication – Final Conferenc e DESCRIPTION:Vad har vi lärt oss om vikten av god forskningskommunikation u nder pandemin? Och vad kan europeiska länder och institutioner göra för att stärka forskningskommunikation efter pandemin? Den 23 juni medverkar VAs generalsekreterare Cissi Askwall på slutkonferensen för COST Cross- Cutting Activity on Science Communication i Köpenhamn. Läs mer och hitta länk till anmälan nedan!\n ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://v-a.se/wp-content/uploads/2022/05/test3. jpg CATEGORIES:konferens LOCATION:Aalborg University Copenhagen\, A.C. Meyers Vaenge 15\, DK-2450 Co penhagen SV\, Köpenhamn\, Danmark GEO:55.65039;12.543198 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=A.C. Meyers Vaenge 15\, DK- 2450 Copenhagen SV\, Köpenhamn\, Danmark;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Aalbo rg University Copenhagen:geo:55.65039,12.543198 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen X-LIC-LOCATION:Europe/Copenhagen BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20220327T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR