Communicating Science and Technology

Loading Map....

Datum
20060606–20060609
12:00–00:00

Plats
Tromsø universitet


En internationell konferens om att kommunicera vetenskap och teknik arrangeras av och på Tromsø universitet. Konferensen fokuserar på den minskande rekryteringen till naturvetenskap, matematik och teknik och vad det får för följder för samhället i stort.

Under rubriken ”Science and Journalism – a healthy relationship?” presenterar VAs utvecklingschef Karin Hermansson resultat från VA-studier om forskares respektive journalisters syn på och förtroende för varandra.


Kommentering är avstängd.