Folk och forskare kartlade tillgängligheten i bostäder – Webbinarium om resultaten

Karta Otillgänglig

Datum & tid
18 okt 2022
14.00–15.00

Lägg till i kalender
iCal


Vi lever allt längre. Andelen äldre i befolkningen ökar och de flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Under 2021 genomfördes därför Bostadsförsöket – ett forskningsprojekt för att kartlägga hur tillgängliga svenska bostäder är. Vilka är resultaten? Och hur kan de användas? Välkommen till ett direktsänt webbinarium!

I ForskarFredag s massexperiment Bostadsförsöket arbetade allmänheten – särskilt skolklasser och pensionärer – och forskare tillsammans med att kartlägga fysiska hinder i bostäder över hela landet. Nu vet forskarna mer om vilka hinder som är vanliga och därmed mer om tillgängligheten i svenska bostäder.

Är det skillnader mellan hus och lägenheter? Är det vanligare med miljöhinder i äldre hus? Och hur gick kartläggningen till? Var med och samtala om resultaten, och om utmaningar och möjligheter med att engagera människor i forskning – det som kallas för medborgarforskning.

Bostadsförsöket är ett samarbete mellan Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag, SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne, finansierat av Forte och EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions grant agreement nr 101036119.

Medverkande

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi Lunds universitet, koordinator CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket
Joakim Frögren, doktorand vid Lunds universitet
Stig Ålund, ordförande i CASE:s brukarråd, förtroendevald PRO och hedersdoktor vid Lunds universitet
Martin Bergman, utredare och projektledare Vetenskap & Allmänhet

Samtalet leds av Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet

Anmälan


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Mikael Rosén |

    Hej. Det blir ett intressant webinarium och undrar hur långt vi kommit sedan jag förr i tiden, med stöd av en ergonomkollega, granskade ritningar till olika slag av gruppboenden eftersom dåvarande Arbetarskyddstyrelsen krävde OK av företagshälsovård och fack. Visst arbetsmiljöinriktat men vi hade en vidgad helhetssyn. :- )

    Svara