Att bevara det ogripbara

Laddar Karta...

Datum & tid
30 mar 2009
18.00–20.30

Plats
Stallet i Stockholm

Lägg till i kalender
iCal


Science café om vårt immateriella kulturarv

FN-organet Unesco har tagit fram en konvention om hur sagor, danser, folkmusik, hemslöjd, språk och annat immateriellt kulturarv ska kunna bevaras. Sverige planerar att ansluta sig till konventionen. Men vad är det som bör skyddas och vad betyder anslutningen mer konkret?

Varför hamnar viss kultur på soptippen medan annan bevaras på museer? Vad skiljer mellan att skydda och bevara? Hur relatera mellan estetik, funktion och nostalgi? Hur går ratificeringsprocessen till i Sverige och hur har konventionen tagits emot i Island och Norge?

Var med och påverka processen! Efter introduktioner av de medverkande förs en diskussion utifrån vad alla deltagare vill ta upp.

Förutom du själv medverkar:
Valdimar Hafstein, biträdande professor etnologi/folklore Islands universitet, har doktorerat på konventionens tillkomst
Ingrid Johansson Lind, generaldirektör Institutet för språk och folkminnen
Magne Velure, etnolog, projektdirektör norska Kultur- och kirkedepartementet
Samtalsledare: Cissi Askwall, VA

Fri entré. Servering av mat och dryck från kl. 17:30

Arrangör: Riksförbundet för Folkmusik och Dans i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kulturens bildningsverksamhet, Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd, Svenska Unescorådet, Svenskt Visarkiv och VA. Serien stöds av Riksbankens Jubileumsfond.


Kommentering är avstängd.