Forskning i samverkan – lika självklart som det låter? VA i Almedalen

Karta Otillgänglig

Datum & tid
06 jul 2021
09.00–10.00

Lägg till i kalender
iCal


I forskningspropositionen som träder i kraft den 1 juli 2021 betonas lärosätenas samverkansuppgift. Samverkan bidrar till samhällsutveckling. Men är samverkan så enkel och självklar som det låter?

Ifous och Vetenskap & Allmänhet arrangerar ett digitalt seminarium om samverkan under årets Almedalen. Bilden är från 2018 års upplaga. Foto: Vetenskap & Allmänhet

I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, som beslutades i april 2021, betonas ömsesidighet som en viktig komponent. Samverkan handlar inte bara om enkelriktad kunskapsöverföring utan om ett ömsesidigt utbyte mellan forskarsamhället och övriga samhället. Avsikten är att använda ekonomiska styrmedel för att öka samverkan och kvalitet i samverkan ska bli en komponent i bedömning av forskning.

Utgångspunkten är att när forskare och omgivande samhälle – professionella, brukare, medborgare – möts och bygger kunskap gemensamt, blir kunskapen mer relevant och användbar. Då samverkansforskning kan se ut på olika sätt; ger den ändå alltid relevanta och användbara resultat? Vilka förutsättningar krävs för att samverkan ska fungera och bli meningsfull? Hur påverkas forskningen av samverkan? Vad kan samverkan tillföra forskaren och vilka dilemman kan uppstå?

Medverkande:

Moderator: Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous

Plats:

Programmet sänds via Almedalen Play .Titta här!

Anmälan:

Anmälan om du vill delta på Zoom sker här.

Arrangörer:

Ifous och Vetenskap & Allmänhet, VA

 


Lägg till en kommentar