13.15 Välkommen och introduktion
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
Anna Maria Fleetwood, rådgivare externa relationer, Vetenskapsrådet
Anders Sahlman och Cissi Askwall, samtalsledare, Vetenskap & Allmänhet

13.35 Journalister berättar: Så arbetar jag
Om nyhetsvärdering och arbetsmetoder.
Lars Eisjö, redaktör Aktuellt, SVT
Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg, Språktidningen, m.fl.

14.15 Fikapaus

14.45 Forskare berättar: Mina erfarenheter av mediekontakter
Christina Garsten, professor i socialantropologi, ordförande Score, Stockholms universitet
Tina Sundelin, fil. dr. i psykologi, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, Stockholms universitet

15.45 Vad kan kommunikatörerna hjälpa till med?
Sofia Lagergren, pressekreterare, Sektionen för kommunikation, Stockholms universitet

16.00 Paneldiskussion
Seminariets journalister och forskare diskuterar med varandra och med publiken under ledning av dagens samtalsledare.

16:45 Mingel

Seminariet webbsänds på su.se/play