Kategori: Journalister

Studier av och om medier, journalistik eller vetenskapskommunikation.

Forskning för alla – ny rapport

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en förstudie som Vetenskap & Allmänhet gjort för… Läs mer

Skapad:

2022-09-28 |

Uppdaterad:

2023-02-17

Stort förtroende för forskare i medierna under pandemin

Forskare tillhör de yrkesgrupper som flest svenskar har förtroende för, när de uttalar sig om coronaviruset i medierna. Det framgår i en ny studie av… Läs mer

Skapad:

2021-11-29 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Corona i svenska medier – polariserat förtroende för…

Förtroendet för myndighetspersoner skiljer sig mycket åt beroende på politiska sympatier. Politiker uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av corona-pandemin i Sverige. Det… Läs mer

Skapad:

2021-05-12 |

Uppdaterad:

2022-05-15

Corona i svenska medier –större enighet bland forskare

Forskare uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av coronapandemin i Sverige. Tonen i nyhetsrapporteringen upplevs som mer alarmistisk än i februari. Det visar… Läs mer

Skapad:

2021-04-08 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Klarade journalistiken coronan? Ny rapport om media under…

På årsdagen av att Covid19-smittan officiellt förklarades som en pandemi publicerar Institutet för Mediestudier en rapport om hur svensk journalistik har hanterat pandemibevakningen. Läs mer

Skapad:

2021-03-11 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Corona i svenska medier – minskad enighet bland…

Förtroendet för myndighetspersoner som uttalar sig om coronaviruset når sitt lägsta värde sedan pandemin startade. Journalister uppfattas vara mindre samstämmiga än tidigare när det gäller… Läs mer

Skapad:

2021-03-09 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Corona i svenska medier – stort förtroende för…

SVT är alltjämt den vanligaste och mest förtroendeingivande nyhetskällan om coronaviruset för svenskar. Sjukvårdspersonal är den yrkesgrupp som flest har förtroende för. Det visar den… Läs mer

Skapad:

2021-02-09 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Corona i svenska medier –  Växande oenighet bland…

Inför julen 2020 infördes nya restriktioner för att minska smittspridningen. Samtidigt minskade förtroendet för politiker, som också uppfattades vara mindre eniga än tidigare när det… Läs mer

Skapad:

2021-01-13 |

Uppdaterad:

2022-12-13

COVID-19 i media och myt

Det finns många utmaningar kopplade till medierapportering om corona-pandemin. Flera myter har uppkommit i pandemins spår och det är svårt för både journalister och mediekonsumenter… Läs mer

Skapad:

2020-12-21 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Corona i svenska medier – Förtroendelyft för politiker

Förtroendet för politiker går upp efter de nya restriktionerna från Sveriges regering. Mediernas rapportering om pandemin uppfattas som mer uppskruvad och alarmistisk. Detta är två… Läs mer

Skapad:

2020-12-08 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Corona i svenska medier – Förtroendet för nyhetsmedier…

I mitten av oktober började spridningen av det nya coronaviruset återigen att öka efter att ha legat ganska konstant under sensommaren och hösten. I takt… Läs mer

Skapad:

2020-11-18 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Corona i svenska medier – Minskande förtroende för…

Nyhetsmedier är fortfarande den dominerande källan till information om corona, men färre unga tar del av information överhuvudtaget. Forskare uppfattas som mer samstämmiga i synen… Läs mer

Skapad:

2020-10-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10
1 2 3 4

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]