Kategori: Corona

Hur nås allmänheten av och uppfattar information om den pågående pandemin?

Forskare i rampljuset – forskningskommunikation under pandemin

Coronapandemin, ett förändrat medielandskap och en mer öppen vetenskap har ändrat förutsättningarna för att kommunicera om forskning. I VAs andra jubileumswebbinarium den 17 februari 2022… Läs mer

Skapad:

2022-02-18 |

Uppdaterad:

2023-11-13

Stort förtroende för forskare under Omikron-vågen

Traditionella nyhetsmedier är fortsatt svenska folkets främsta källa till nyheter om coronaviruset. Forskare åtnjuter ett stort förtroende och beskedet om att avveckla restriktionerna påverkade inte… Läs mer

Skapad:

2022-02-17 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Communication about corona – media reporting and trust…

Here’s a presentation of the main results from the study. Läs mer

Skapad:

2021-12-17 |

Uppdaterad:

2023-03-14

Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i…

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder har alla… Läs mer

Skapad:

2021-11-29 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Stort förtroende för forskare i medierna under pandemin

Forskare tillhör de yrkesgrupper som flest svenskar har förtroende för, när de uttalar sig om coronaviruset i medierna. Det framgår i en ny studie av… Läs mer

Skapad:

2021-11-29 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Corona i svenska medier – polariserat förtroende för…

Förtroendet för myndighetspersoner skiljer sig mycket åt beroende på politiska sympatier. Politiker uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av corona-pandemin i Sverige. Det… Läs mer

Skapad:

2021-05-12 |

Uppdaterad:

2022-05-15

Corona i svenska medier –större enighet bland forskare

Forskare uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av coronapandemin i Sverige. Tonen i nyhetsrapporteringen upplevs som mer alarmistisk än i februari. Det visar… Läs mer

Skapad:

2021-04-08 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Klarade journalistiken coronan? Ny rapport om media under…

På årsdagen av att Covid19-smittan officiellt förklarades som en pandemi publicerar Institutet för Mediestudier en rapport om hur svensk journalistik har hanterat pandemibevakningen. Läs mer

Skapad:

2021-03-11 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Corona i svenska medier – minskad enighet bland…

Förtroendet för myndighetspersoner som uttalar sig om coronaviruset når sitt lägsta värde sedan pandemin startade. Journalister uppfattas vara mindre samstämmiga än tidigare när det gäller… Läs mer

Skapad:

2021-03-09 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Corona i svenska medier – stort förtroende för…

SVT är alltjämt den vanligaste och mest förtroendeingivande nyhetskällan om coronaviruset för svenskar. Sjukvårdspersonal är den yrkesgrupp som flest har förtroende för. Det visar den… Läs mer

Skapad:

2021-02-09 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Trust in science: assessing pandemic impacts in four…

Trust in science is a key issue during the Covid-19 pandemic. Facing the novelty, complexity and impacts of the new coronavirus, the limits of scientific… Läs mer

Skapad:

2021-01-22 |

Uppdaterad:

2023-01-17

Corona i svenska medier –  Växande oenighet bland…

Inför julen 2020 infördes nya restriktioner för att minska smittspridningen. Samtidigt minskade förtroendet för politiker, som också uppfattades vara mindre eniga än tidigare när det… Läs mer

Skapad:

2021-01-13 |

Uppdaterad:

2022-12-13
1 2 3

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]