Kategori: Allmänheten

Svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

Corona i svenska medier –  Växande oenighet bland…

Inför julen 2020 infördes nya restriktioner för att minska smittspridningen. Samtidigt minskade förtroendet för politiker, som också uppfattades vara mindre eniga än tidigare när det… Läs mer

Skapad:

2021-01-13 |

Uppdaterad:

2022-12-13

COVID-19 i media och myt

Det finns många utmaningar kopplade till medierapportering om corona-pandemin. Flera myter har uppkommit i pandemins spår och det är svårt för både journalister och mediekonsumenter… Läs mer

Skapad:

2020-12-21 |

Uppdaterad:

2022-12-13

VA-barometern 2020: Ökat förtroende för forskare och forskning

Nio av tio svenskar har stort förtroende för forskare. Mer än hälften anser att man i Sverige tar lagom hänsyn till forskning vid politiska beslut… Läs mer

Skapad:

2020-12-18 |

Uppdaterad:

2022-08-25

VA-barometern 2020: Ökat förtroende för forskare och forskning

Svenskarnas förtroende för både forskning och forskare har stärkts. Nio av tio har stort förtroende för forskare, medan knappt hälften har motsvarande förtroende för nyhetsjournalister.… Läs mer

Skapad:

2020-12-14 |

Uppdaterad:

2022-12-19

VA-barometern 2020/21

I årets VA-barometer har närmare nio av tio (88 procent) av den svenska allmänheten mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, en uppgång med nio… Läs mer

Skapad:

2020-12-14 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Corona i svenska medier – Förtroendelyft för politiker

Förtroendet för politiker går upp efter de nya restriktionerna från Sveriges regering. Mediernas rapportering om pandemin uppfattas som mer uppskruvad och alarmistisk. Detta är två… Läs mer

Skapad:

2020-12-08 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Corona i svenska medier – Förtroendet för nyhetsmedier…

I mitten av oktober började spridningen av det nya coronaviruset återigen att öka efter att ha legat ganska konstant under sensommaren och hösten. I takt… Läs mer

Skapad:

2020-11-18 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Corona i svenska medier – Minskande förtroende för…

Nyhetsmedier är fortfarande den dominerande källan till information om corona, men färre unga tar del av information överhuvudtaget. Forskare uppfattas som mer samstämmiga i synen… Läs mer

Skapad:

2020-10-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA på DN Debatt: “Tilltron till myndigheter har…

Replik publicerad på DN-debatt 20201001 Forskare vid Göteborgs universitet beskrev den 25 september på DN Debatt hur tilltron till myndigheter ökade under coronakrisens akuta fas.… Läs mer

Skapad:

2020-10-02 |

Uppdaterad:

2022-12-16

VA at ESOF 2020 – ensuring dialogue between…

In light of the Covid-19 pandemic, dialogue between science and society is more important than ever. This year’s EuroScience Open Forum, a hybrid of in-person… Läs mer

Skapad:

2020-09-24 |

Uppdaterad:

2023-08-10

Corona i svenska medier – minskad samstämmighet bland…

Forskare uppfattas som mindre samstämmiga i synen på hanteringen av corona-pandemin i Sverige. Förtroendet för olika yrkesgrupper har däremot inte förändrats sedan i juli, och… Läs mer

Skapad:

2020-09-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Corona i svenska medier – tonen mindre alarmistisk

Tonen i medierapporteringen om corona uppfattas som mindre uppskruvad/alarmistisk. Förtroendet minskar för medier men stärks för myndighetspersoner. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap &… Läs mer

Skapad:

2020-08-20 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]