Kategori: Allmänheten

Svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

VA-barometern 2021/22

Aldrig förr har så många svenskar haft så starkt förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det visar 2021/22 års VA-barometer.  Läs mer

Skapad:

2021-12-14 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i…

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder har alla… Läs mer

Skapad:

2021-11-29 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Stort förtroende för forskare i medierna under pandemin

Forskare tillhör de yrkesgrupper som flest svenskar har förtroende för, när de uttalar sig om coronaviruset i medierna. Det framgår i en ny studie av… Läs mer

Skapad:

2021-11-29 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Pandemiåret 2020: Stabilt förtroende för forskare

Pressmeddelande 210618 Under pandemiåret 2020 riktades samhällets strålkastare mot vetenskapen på ett helt nytt sätt. Men rampljuset tycks inte ha påverkat allmänhetens förtroende nämnvärt, vare… Läs mer

Skapad:

2021-06-18 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2020

Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs… Läs mer

Skapad:

2021-06-18 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Ny VA-rapport: Stabilt förtroende för forskare pandemiåret 2020

Under pandemiåret 2020 riktades samhällets strålkastare mot vetenskapen på ett helt nytt sätt. Men rampljuset tycks inte ha påverkat allmänhetens förtroende nämnvärt, vare sig för… Läs mer

Skapad:

2021-06-18 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Corona i svenska medier – polariserat förtroende för…

Förtroendet för myndighetspersoner skiljer sig mycket åt beroende på politiska sympatier. Politiker uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av corona-pandemin i Sverige. Det… Läs mer

Skapad:

2021-05-12 |

Uppdaterad:

2022-05-15

Corona i svenska medier –större enighet bland forskare

Forskare uppfattas som mer samstämmiga när det gäller hanteringen av coronapandemin i Sverige. Tonen i nyhetsrapporteringen upplevs som mer alarmistisk än i februari. Det visar… Läs mer

Skapad:

2021-04-08 |

Uppdaterad:

2022-08-29

Klarade journalistiken coronan? Ny rapport om media under…

På årsdagen av att Covid19-smittan officiellt förklarades som en pandemi publicerar Institutet för Mediestudier en rapport om hur svensk journalistik har hanterat pandemibevakningen. Läs mer

Skapad:

2021-03-11 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Corona i svenska medier – minskad enighet bland…

Förtroendet för myndighetspersoner som uttalar sig om coronaviruset når sitt lägsta värde sedan pandemin startade. Journalister uppfattas vara mindre samstämmiga än tidigare när det gäller… Läs mer

Skapad:

2021-03-09 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Corona i svenska medier – stort förtroende för…

SVT är alltjämt den vanligaste och mest förtroendeingivande nyhetskällan om coronaviruset för svenskar. Sjukvårdspersonal är den yrkesgrupp som flest har förtroende för. Det visar den… Läs mer

Skapad:

2021-02-09 |

Uppdaterad:

2022-12-13

Trust in science: assessing pandemic impacts in four…

Trust in science is a key issue during the Covid-19 pandemic. Facing the novelty, complexity and impacts of the new coronavirus, the limits of scientific… Läs mer

Skapad:

2021-01-22 |

Uppdaterad:

2023-01-17

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]