Kategori: Allmänheten

Svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

Science & Values

For the knowledge society to become a reality, its citizens must be interested and engaged in the production of knowledge – that is, in science and… Läs mer

Skapad:

2010-10-19 |

Uppdaterad:

2023-01-17

Känsla för kunskap – nio röster om vetenskap…

Denna bok innehåller också en sammanfattning av studiens första två delar och ett avsnitt där VA drar slutsatser och ger rekommendationer för framtiden. Nio profiler… Läs mer

Skapad:

2010-09-01 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2009

VA undersöker svenskarnas attityder till forskning och forskare inom ramen för ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport redovisas resultaten från den… Läs mer

Skapad:

2010-07-07 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Skapad:

2010-06-26 |

Uppdaterad:

2022-10-19

Skapad:

2010-06-24 |

Uppdaterad:

2022-10-19

Kunskap i en klass för sig?

Vi har tidigare sett i såväl VAs tidigare studier som i undersökningar från andra länder att utbildningsnivå har ett tydligt samband med förtroende och med en positiv… Läs mer

Skapad:

2010-06-24 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Tro, vetenskap och samverkan på VA-dagen – nu…

Forskares position som fristående rebeller är värdefull, både i sig och för ökad trovärdighet. Det sades i ett samtal om samverkan mellan forskningsminister Tobias Krantz, folkhögskolelärare… Läs mer

Skapad:

2009-11-13 |

Uppdaterad:

2022-10-19

Vetenskap att tro på?

Påverkar våra värderingar, livsåskådningar, kulturella eller religiösa vanor hur vi ser på vetenskap och forskning? Det har VA försökt finna svar på i denna studie. Läs mer

Skapad:

2009-11-12 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Vetenskap att tro på? – VA-dagen den 12…

Den åttonde VA-dagen var som sig bör fylld av dialog: möteslokalerna surrade av samtal långt före utsatt starttid, och många kontakter verkade knytas eller återupptas över den inledande lunchsmörgåsen och… Läs mer

Skapad:

2009-11-12 |

Uppdaterad:

2022-10-19

VA-barometern 2009/10

Varje år sedan 2002 undersöker Vetenskap & Allmänhet allmänhetens förtroende för vetenskap, kunskap och forskare. Läs mer

Skapad:

2009-10-26 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2008

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 3 000 enkäter gick hösten 2008 till… Läs mer

Skapad:

2009-06-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

VA-barometern 2008

Förtroendet för forskare. Det visar årets VA-barometer. Läs mer

Skapad:

2008-12-08 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]