Swedish Researchers’ Night – providing a glimpse into the future

Experiments, stand-up comedy, guided lab tours, classroom visits and answering all sorts of questions about research and what life might be like in the future, were some of the activities undertaken by researchers in Sweden as part of European Researchers’ Night. Known as ForskarFredag, the science festival ran from 20-25 September, engaging 350 researchers and around 27,000 participants across the whole of Sweden.

Läs mer


ForskarFredag 2021 – för en vecka var framtiden här

Forskare som drog sina bästa skämt, experimenterade, lånades ut och svarade på frågor om hur vi kommer att leva och bo i framtiden – det var några av inslagen under vetenskapsfestivalen ForskarFredag den 20–25 september. Totalt anordnades närmare 150 aktiviteter över hela Sverige.

Läs mer


GÄSTKRÖNIKA: Istället för salami – vad sägs om hållbar energi?

Energikällor som kol och olja är varken oändliga och eller miljövänliga. Vi människor använder dessutom så mycket energi att det påverkar klimatet. Även om många runt om i världen arbetar med att hitta nya och bättre energikällor gör tekniken ingen nytta om ingen vill eller kan använda den. För att få reda på vad människor i Sverige tycker om ny energiteknik som solceller, elbilar och energisnåla byggnader startar vi nu medborgarforskningsprojektet Energiforskarna.

Läs mer


How accessible is Swedish housing? Swedish pupils and senior citizens join forces to investigate

Press release 22 September 2021

During September and October, Swedish school pupils, senior citizens and anyone interested will be investigating the environmental barriers that can be found in Swedish housing. To assist them, they will be using a folding rule and mobile app. The research project, the Housing Experiment, is a collaboration between the Swedish Researchers’ Night science festival known as ‘ForskarFredag’ and researchers at Lund University. Läs mer