The journey towards Open Science has only just begun

Public dialogues, citizen science, game development and co-creation activities. For 4.5 years, VA (Public & Science) together with 8 European partners has been testing different ways to involve the public and other stakeholders in the research process. The aim of the EU ORION Open Science project was to investigate how research and funding organisations can ”open up” the way they fund and do research.

Läs mer


Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i samband med covid-19-pandemin

VA-rapport 2021:4

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder har alla ställts inför en mängd beslut som måste tas på ett bristfälligt, men framväxande, kunskapsunderlag.

Läs mer