Framsynt forskningsfinansiering – hur då?

Vilka effekter har det statliga fordonsforskningsprogrammet (ffp) haft? Det var temat för ett intressant frukostseminarium på Vinnova i onsdags (20 maj). Faugert & Co har utvärderat forskningssatsningen genom dokumentanalyser, statistik, fallstudier, enkäter och intervjuer med inblandade parter. Rapporten finns att ladda ner här . Läs mer


Är nationalekonomi en vetenskap?

I tisdagens Vetandets Värld i P1 ställde Kristoffer Gunnartz den frågan till dels Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap vid Malmö högskola och dels Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Den förstnämnde var kritisk till nationalekonomins metoder och menade att det mest handlar om gissningar och att de matematiska modellerna är oanvändbara. Den andre var av motsatt åsikt, menade att det finns likheter med medicinsk forskning och nämnde att man i ekonomisk forskning tar hjälp av t.ex. beteendevetenskap. Läs mer


Klimatdebatten förs på Internet

För någon vecka sedan hörde jag något på radions Studio Ett som förbryllade mig. En korre rapporterade från Moskva om hur ryssarna ser på klimatfrågan. Han sa att det bland forskare ”finns flera skolor” och att en av dessa menar att människan inte kan påverka klimatförändringen utan att den styrs av ”solens rörelser och universums uppvärmning”. Läs mer


En forskare ska känna sig korkad

I fredags satt jag för att lyssna på ett keynote-föredrag under forskningsinstitutet SICS årliga ”open house”-dag. Den som introducerade talaren berättade att han nyligen läst en artikel om ”stupidity in research”, där det framgick att en forskare bör känna sig dum varje dag – annars gör han/hon troligen inte bra forskning. Jag googlade såklart raskt fram artikeln, som finns publicerad i juni 2008-numret av tidskriften Journal of Cell Science, i min iPhone (tack, du fantastiska lilla pryl!) och skummade den där och då.

Läs mer


Mer dialog forskare-politiker-allmänhet

Artificiell intelligens, nanoteknik, genetisk integritet, koldioxidlagning… Listan kan göras lång över ny forskning och ny teknik som allmänheten borde få ta ställning till. Med tanke på hur mycket dessa nya företeelser kan komma att påverka oss och samhället i stort vore det rimligt om vi alla fick ett ord med i laget. Men nya tillämpningar av forskning och nya tekniker införs ofta utan att allmänheten tillfrågas först – och det även om politiska beslut krävs innan det nya tas i bruk.

Läs mer


Psykologi och vetenskapsteori

Igår träffade jag Lennart Sjöberg, professor emeritus i psykologi vid Handelshögskolan. Vi hade ett mycket trevligt och givande samtal om värderingar, attityder och emotioner. Lennart Sjöberg verkar brinna för att dela med sig av sin samlade kunskap. Hans blogg är fylld av spännande material, både eget och andras, och han bjuder där också på tips om fortsatt forskning. Till mig delade han generöst med sig av idéer och reflektioner kring mina frågor om människors attityder till forskning och vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom ungas val av utbildning och karriär.

Läs mer