Forskare eniga att kommunicera mera!

Många utifrån ställer krav på forskare att kommunicera. Men vad tycker forskarna själva om att samverka med omvärlden? Och hur kan forskarna bli bättre på dialog och samspel med samhället i stort? Det var frågor som diskuterades av närmare hundra forskningsledare vid seminariet ODE – Omvärldsdialog och EngagemangKungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, den 25 augusti.

Arrangörer var VA tillsammans med IVA, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Vetenskapsrådet.

Läs mer


Forskning värd att ta strid för – komplettering

Hörde, a propos mitt inlägg i förmiddags, på Vetandets Värld i P1 i dag en återutsändning av en intervju med Francisco Lacerda, professor i fonetik, om stämningshotet mot honom och hans kollega Anders Eriksson, likaledes fonetikprofessor, för deras kritik av lögndetektorer som saluförs av ett isaeliskt företag. Detektorerna används t.ex. för att stoppa (eller skrämma?) bidragsfuskare i Storbritannien. Läs mer


Forskning värd att ta strid för

Härom dagen hörde jag på P1 att landstingen erbjuder omskärelse av pojkar men att synen på ingreppet skiljer kraftigt mellan de läkare som ska utföra det. Gunnar Göthberg, ordförande i svensk barnkirurgiförening,  tycker att ingreppet ska förbjudas och att det är lika mycket ett övergrepp på barnet som kvinnlig omskärelse. En läkare i Borås, Abdul Karim, uttalar en motsatt åsikt.

Läs mer


Vetenskapliga Almedalen

Jag ska på vuxenkollo, sade jag till mina barn när jag i måndags reste till Visby och Almedalsveckan. Och vuxenkollo är kanske inte en så dum beskrivning av evenemanget. Det är sällan man ser någon minderårig på kullerstensgatorna och barnvagnarna har varit lätträknade i de trånga möteslokalerna . Men desto fler vuxna är vi som nätverkar och minglar, går på seminarier och arrangerar egna programpunkter. Läs mer


Värsta krisen?

Kriserna duggar tätt numera. Om humanioras kris handlade två artiklar i DN Kultur i förra veckan. Siffrorna som visar tappet i antal studenter på universitetskurser runtom i landet är förskräckande. Hur ska det gå? Det ser ju rentav värre ut än för tekniken och naturvetenskapen! Kanske är det dags för en Humanioradelegation när Teknikdelegationen avlagt rapport? Läs mer