Tankens kraft?

I torsdags såg jag på Rapport att forskare på KI visat att profylaxandning vid förlossning gör vare sig till eller från. Lika många av dem som genomgått profylaxkurs behövde ryggmärgsbedövning för att hantera smärtan som dem i kontrollgruppen som bara gått en ”vanlig” föräldrakurs. Lika många var också nöjda respektive missnöjda med sina förlossningar i båda grupperna. Läs mer


Vetenskaplighet – vad är det och är det viktigt?

I onsdags talade Alan Sokal på KVA. Rubriken var ”What is Science and Why Should We Care”? Jag hade tyvärr inte möjlighet att gå dit, så jag blev glad över att hitta två utmärkta referat bland bloggarna. Åsa på Ting och Tankar skriver framför allt om diskussionen efteråt, som delvis kom att handla om konflikten mellan religion och vetenskap, och hon har ett tankeväckande resonemang om vetenskaplighet inom humaniora. I hennes blogg hittade jag en länk till en annan arkeolog, Martin på bloggen Aardvarchaeology, som har ett referat av själva föredraget. Läs mer


Framsynt forskningsfinansiering – hur då?

Vilka effekter har det statliga fordonsforskningsprogrammet (ffp) haft? Det var temat för ett intressant frukostseminarium på Vinnova i onsdags (20 maj). Faugert & Co har utvärderat forskningssatsningen genom dokumentanalyser, statistik, fallstudier, enkäter och intervjuer med inblandade parter. Rapporten finns att ladda ner här . Läs mer


Är nationalekonomi en vetenskap?

I tisdagens Vetandets Värld i P1 ställde Kristoffer Gunnartz den frågan till dels Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap vid Malmö högskola och dels Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Den förstnämnde var kritisk till nationalekonomins metoder och menade att det mest handlar om gissningar och att de matematiska modellerna är oanvändbara. Den andre var av motsatt åsikt, menade att det finns likheter med medicinsk forskning och nämnde att man i ekonomisk forskning tar hjälp av t.ex. beteendevetenskap. Läs mer