Forskning värd att ta strid för

Härom dagen hörde jag på P1 att landstingen erbjuder omskärelse av pojkar men att synen på ingreppet skiljer kraftigt mellan de läkare som ska utföra det. Gunnar Göthberg, ordförande i svensk barnkirurgiförening,  tycker att ingreppet ska förbjudas och att det är lika mycket ett övergrepp på barnet som kvinnlig omskärelse. En läkare i Borås, Abdul Karim, uttalar en motsatt åsikt.

Läs mer


Vetenskapliga Almedalen

Jag ska på vuxenkollo, sade jag till mina barn när jag i måndags reste till Visby och Almedalsveckan. Och vuxenkollo är kanske inte en så dum beskrivning av evenemanget. Det är sällan man ser någon minderårig på kullerstensgatorna och barnvagnarna har varit lätträknade i de trånga möteslokalerna . Men desto fler vuxna är vi som nätverkar och minglar, går på seminarier och arrangerar egna programpunkter. Läs mer


Seglivade fördomar

I morse hörde jag på vetenskapsradion att flickors resultat på nationella prov i naturvetenskap hänger ihop med omgivningens förväntningar på, eller fördomar om, pojkar respektive flickor. I länder där människor i högre grad associerar naturvetenskap till män än till kvinnor klarar flickorna proven i naturvetenskap relativt sett sämre än i länder där man inte i lika hög grad tänker könsstereotypt. Kina var tydligen ”värst”, men Sverige klarade sig inte så bra som vi nog skulle ha velat heller. Läs mer


Värsta krisen?

Kriserna duggar tätt numera. Om humanioras kris handlade två artiklar i DN Kultur i förra veckan. Siffrorna som visar tappet i antal studenter på universitetskurser runtom i landet är förskräckande. Hur ska det gå? Det ser ju rentav värre ut än för tekniken och naturvetenskapen! Kanske är det dags för en Humanioradelegation när Teknikdelegationen avlagt rapport? Läs mer