More power and influence for scientists?

Two stories caught my eye this week, leading me to hope that scientists are being propelled closer to the centres of power…

Easter at the White House

For the first time in 30 years the White House invited the AAAS (American Association for the Advancement of Science) to host a scientific activity as part of the annual White House Easter Egg Roll. Läs mer


Mer dialog forskare-politiker-allmänhet

Artificiell intelligens, nanoteknik, genetisk integritet, koldioxidlagning… Listan kan göras lång över ny forskning och ny teknik som allmänheten borde få ta ställning till. Med tanke på hur mycket dessa nya företeelser kan komma att påverka oss och samhället i stort vore det rimligt om vi alla fick ett ord med i laget. Men nya tillämpningar av forskning och nya tekniker införs ofta utan att allmänheten tillfrågas först – och det även om politiska beslut krävs innan det nya tas i bruk.

Läs mer


Håll liv i elden!

I tisdags kväll var jag på ett seminarium med rubriken ”Kunskapssamhällets grundstenar”IVA. Utgångspunkten var utredningen av lärarutbildningen som jag skrev om den 20 mars. Utredaren Sigbrit Franke presenterade betänkandet och förslagen i det. Därefter följde förberedda kommentarer från Jana Hejzlar, HSV, Thomas Ginner, föreståndare CETIS (Centrum för Teknik i Skolan), Marie Rådbo, astronom vid GU och Sven-Olof Holmgren, professor i elementarpartikelfysik vid SU.

Läs mer


Psykologi och vetenskapsteori

Igår träffade jag Lennart Sjöberg, professor emeritus i psykologi vid Handelshögskolan. Vi hade ett mycket trevligt och givande samtal om värderingar, attityder och emotioner. Lennart Sjöberg verkar brinna för att dela med sig av sin samlade kunskap. Hans blogg är fylld av spännande material, både eget och andras, och han bjuder där också på tips om fortsatt forskning. Till mig delade han generöst med sig av idéer och reflektioner kring mina frågor om människors attityder till forskning och vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom ungas val av utbildning och karriär.

Läs mer


Att kravla sig över språkbarriärerna

Jag har just varit på ett två dagars symposium i ett vårligt Bristol, England. Mycket spännande – jag är full av intryck – men också tröttsamt. Jag trodde att jag var hyfsat haj på engelska, men att försöka hänga med vad som sägs i en församling där så gott som alla är infödda britter är faktiskt inte helt lätt. Därför var det lite trösterikt att läsa artikeln Engelskan har rymt hemifrån i det senaste numret av Forskning och Framsteg. Där konstateras till exempel att det är de infödda som skapar problem:

Läs mer


Kunskap och kommunikation ger hopp

Via Alltiallon hittade jag nu på morgonen Lärarnas Riksförbunds yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning”. Man kan läsa en kort sammanfattning (pdf) av vad de tycker, eller hela remissvaret (pdf) . Bland annat anser LR att satsningen på forskningsanknytning är bra, men de föreslår en alternativ utformning av utbildningen för att ge större ämnesdjup för åk4-6-lärare. Jag skrev om vårt remissvar i fredags. Läs mer