Forskning ska nå ut till skolverkligheten

Skolverket ska få utökat, mer samlat, ansvar för spridning av forskningsresultat inom skolområdet, enligt en ny utredning från utbildningsdepartementet. För att inte bara sprida information utan också tillse att forskningen kommer till användning föreslås att de s.k. regionala utvecklingscentra, RUC, förstärks och ges ett ökat ansvar för forskningsspridning på regional nivå.

Läs mer


Dialog i vargfrågan?

I förra veckan bloggade jag om utmaningar när forskningskunskap används som underlag för politiska beslut, och utgick bland annat från en debattartikel där åtta forskare angrep beslutet om licensjakt på varg. En ny debattartikel i dagens DN – författad av nio andra forskare – är nästan en bekräftelse på det jag skrev om att forskare kan föra fram motstridiga argument och att politik handlar mycket om att hantera människors rädslor och värderingar.

Läs mer