”Kvinna X” väcker diskussion

Förra veckan presenterades den uppseendeväckande nyheten att benrester av en helt ny sorts människa hittats i en grotta i Sibirien (se t.ex. DN och SvD). Henrik Brändén, Livbåtens gästbloggare, skriver om upptäckten och påpekar att ”slutsatsen är uppenbar – så länge man tror på evolutionsteorin”. Krister Renard, lärare på Livets Ords gymnasieskola i Uppsala, tar å sin sida nyheten till intäkt för att ”kanske inte sista ordet är sagt när det gäller de olika arternas ursprung”.

Läs mer


När ”samverkan” går för långt

Universitetens samverkansuppgift handlar om att kommunicera, samverka och ha utbyte med det omgivande samhället. Det handlar bland annat – men inte bara! – om samarbete med näringslivet för att forskningsresultat ska omsättas i pengar och därmed ge pay-back för samhället i form av arbetstillfällen och tillväxt på insatta forskningsmedel. Det var en av huvudpoängerna i regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Läs mer


Värsta smittan?

Citizen science” och brukarmedverkan i forskning är något som det pratas om på sina håll. Brukarmedverkan är framför allt en term använd i medicinsk forskning, där patientgrupper deltar i forskningsprojekt som aktiv partner i planering och resultattolkning. Men att allmänheten bidrar på olika sätt i forskningsprojekt förekommer också inom andra områden. Folk räknar fåglar, stjärnor, blommor, mäter regn , upplåter sin datorkraft, osv, och förser på så vis forskare med data. I samband med ForskarFredag i höstas mätte svenska, danska och norska skolbarn kvaliteten på luften i sina klassrum.

Läs mer