Public attitudes to science in the UK – the blog

The department for Business and Innovation Skills, BIS, in the UK, has initiated a study of public attitudes to Science and Technology. Now, this is nothing new in itself. It’s the fourth time BIS make such a survey of the British public. But this time, they decided to open up the process by blogging about the progress of the study and reflections from people taking part in workshops, steering group, etc.

Läs mer


Forskningens metodologiska utmaningar

I morse hörde jag på vetenskapsradion att ett forskarlag funnit att pingviner som märkts i forskningssyfte påverkas så mycket av själva märkningen att forskningens vetenskapliga värde kan ifrågasättas. De märkta pingvinerna fick färre ungar, simmade sämre och överlevde på det hela taget sämre. Klart problematiskt när forskningsmetoden påverkar forskningsobjektet så mycket!

Läs mer