Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Ett enigt utbildningsutskott anser att forskningen om skolan behöver utvecklas och att forskningens samverkan med beslutsfattarna behöver stärkas.  I ett pressmeddelande skriver utbildningsutskottet att forskningsresultaten inom skolforskningen måste förmedlas vidare till de som arbetar inom skolan på ett bättre sätt idag. Utskottet vill också se att fler yrkesverksamma lärare bör få möjlighet att forska.

Läs mer


En bild säger mer än tusen ord

Nu pratas det mycket skola igen. Jag tänkte haka på, fast inte om vare sig skoluniform eller katederundervisning utan om vilka bilder som skolan förmedlar.

Fotot till höger visar en matteläxa som ett av mina barn kom hem med en dag. Rubriken är ”En förvirrad professor” och uppgiften inleds: Alla vet att professorer är förvirrade ibland. Detta är precis vad professor Geni är.

Läs mer


Genusforskning, tvärvetenskap och vårt samhälle

Förra veckan var jag på forskarstafetten GenusFokus, en heldag på Kulturhuset anordnad av universiteteten i Linköping, Umeå, Uppsala, Örebro och Mittuniversitetet. Arrangemangets syfte var att synliggöra vilken komplexitet och mångfald som ryms inom svensk genusforskning, samt visa hur den är både excellent, angelägen och samhällsrelevant. De olika lärosätena som anordnade GenusFokus har alla av Vetenskapsrådet blivit utsedda till ”Centres of Gender Excellence” under 2007-2011.

Läs mer