Framtidsfokus

I veckan var jag på arrangemanget Framtidsfokus anordnat av Institutet för Framtidsstudier (en av våra medlemmar i VA). Under dagen sammanfattades de senaste tre årens forskningsprogram under rubriken ”Sverige i framtiden”. Presentationerna kretsade kring hur vi i framtiden ska bygga samhället och förhålla oss till omvärlden för att stärka vår och även andras välfärd.

Läs mer


Geoengineering – the latest hot topic

Geoengineering, the use of large-scale engineering techniques to tackle climate change, is a field rapidly gaining momentum. It covers all sorts of methods – space mirrors to deflect sunlight, cloud-seeding, putting iron compounds into the sea or planting genetically modified highly reflective crops or simply painting all roofs white…

Läs mer


The media goes neutrino-crazy

It is fair to say that most people have no understanding of the theory of relativity. When scientists at CERN announced that they might have measured neutrinos travelling faster than the speed of light, the world of  physics was  understandably rocked by the news. More surprising is the way it has captured the attention of the world media.

Läs mer