För samman forskning och samhälle!

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade i förra veckan på DN Debatt vad som tycks vara huvudlinjerna inför nästa forsknings- och innovationsproposition. Det är bra att ministern lyfter dessa frågor till debatt. Den kommande propositionen handlar om mycket skattepengar och är central för Sveriges framtida välfärd och utveckling. Därför är det viktigt att förslagen diskuteras ordentligt och offentligt.

Läs mer


Högskolans styrning och framtid

Är lärosätena faktiskt lika hårt politiskt styrda idag som under första hälften av 1800-talet? Det var en av de frågor som kom upp på seminariedagen ”Det styrda universitet” som anordnades av Uppsala universitet förra veckan. Det var ett av de mest klartänkta och intressanta arrangemang om högre utbildning som jag besökt på flera år och här följer en sammanfattning av några utvalda delar.

Läs mer


What do Americans think? NSF Science and Engineering Indicators 2012 published

The National Science Foundation in the USA has published its 2012 edition of Science and Engineering indicators. Chapter 7 of this enormous publication is about Public attitudes and understanding. At 51  pages long, it is far too much to take in on a Friday afternoon, so here are a few edited highlights….

Läs mer


2012: A happy new year for science?

2012 is going to be a turbulent year financially and politically. What does it have in store for science? Here is a small selection of new year science stories….

Nasa is looking forward to an exciting year ahead, despite being its first year without manned space flight. Excitement is mounting as NASA’s rover Curiosity, is set to arrive on Mars in August and will be sniffing around for signs of microbial life. Also the Kepler mission could well reveal a twin for planet Earth, a planet with the right conditions to be habitable.

Läs mer