För övrigt anser vi att Högskoleverkets omvärldsbevakning behövs!

Utredaren Birgitta Böhlin föreslog i ett delbetänkande, ”Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet”, som överlämnades den 17 januari, att de tre myndigheterna Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret görs om till två nya myndigheter:

Läs mer


För samman forskning och samhälle!

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade i förra veckan på DN Debatt vad som tycks vara huvudlinjerna inför nästa forsknings- och innovationsproposition. Det är bra att ministern lyfter dessa frågor till debatt. Den kommande propositionen handlar om mycket skattepengar och är central för Sveriges framtida välfärd och utveckling. Därför är det viktigt att förslagen diskuteras ordentligt och offentligt.

Läs mer


Högskolans styrning och framtid

Är lärosätena faktiskt lika hårt politiskt styrda idag som under första hälften av 1800-talet? Det var en av de frågor som kom upp på seminariedagen ”Det styrda universitet” som anordnades av Uppsala universitet förra veckan. Det var ett av de mest klartänkta och intressanta arrangemang om högre utbildning som jag besökt på flera år och här följer en sammanfattning av några utvalda delar.

Läs mer