Hur kan vi mäta och premiera samverkan?

Som flera av er säkert vet bevakar vi på Vetenskap & Allmänhet utvecklingen av metoder för att mäta, främja och stärka samverkan mellan forskning och omgivande samhälle. Just nu är det mycket som händer inom det här området. Inom forskningspolitiken lyfter både regering och opposition behovet av nya system just för att stimulera, mäta och belöna samverkan – och flera aktörer arbetar med att undersöka eller konstruera sådana förslag.

Läs mer


Making Sense of Uncertainty

UK organisation Sense About Science has just published a guide to uncertainty in science. Aimed at igniting public debate as well as informing policy makers and journalists, the guide looks at how scientists use uncertainty to express confidence in results, how uncertainty can be used to undermine evidence and why uncertainty should not be barrier to action.

Läs mer