GÄSTKRÖNIKA: Forskningen nödvändig för en förbättrad djurvälfärd

Djurskyddet Sverige är en landsomfattande ideell organisation som funnits i över 125 år. Vårt mål är att alla djur erkänns som kännande varelser och att alla djur har ett egenvärde samt att alla människor har ett empatiskt synsätt och behandlar djuren utifrån detta. Med andra ord har vi en starkt känslomässig grund. Så vad gör vi som medlemmar i VA och vilken roll har forskningen för hur djurens välfärd ska förbättras?

Läs mer

GÄSTKRÖNIKA: Forskningskommunikation begripliggör beslut

VTI:s forskning och utveckling påverkar så gott som alla svenskars vardag. Alla transporterar vi oss från A till B på ett eller annat sätt. Alla lever vi på den jord som behöver hanteras annorlunda för att vi ska kunna fortsätta leva på den långsiktigt. Forskningsresultat som angår och påverkar i princip alla vill vi ju såklart ska nå i princip alla.

Läs mer

GÄSTKRÖNIKA: Demokratilärande på vetenskaplig grund

Nobels fredspris 2022 påminner oss om att demokratin aldrig kan tas för given. En demokrati bygger på att vi alla verkar för att stödja och stärka den. Skolan har ett viktigt uppdrag som syftar till att alla elever ska utveckla kunskaper och värden som gör dem till unga demokrater. Men hur lyckas skolan med detta och hur kan skolans demokratifrämjande arbete stärkas och utvecklas?

Läs mer

GÄSTKRÖNIKA: Samhället stärks när forskning och folkbildning gifter sig!

Förra året fyllde vår demokrati 100 år. Folkbildningen, vars syfte är att stärka och utveckla demokratin, är äldre än så. Redan 1894 höll Oscar Olsson de första så kallade studiekurserna, som snabbt utvecklades till de studiecirklar som än idag är en viktig byggsten i det vi kallar folkbildning.

Läs mer

GÄSTKRÖNIKA: Att visualisera det vi ännu inte sett

Att framtiden måste se helt annorlunda ut än vad den gör idag för att vi ska kunna hålla oss inom planetens gränser är klart. Och att visualiseringar av processer och konkretisering av målbilder är viktiga för att lyckas med vad man än företar sig är lika klart. Den här krönikan handlar om vikten av att visualisera komplexitet för att möjliggöra en framtid som vi ännu inte sett.

Läs mer