Coronavirus in the Swedish media – greater agreement among researchers

Researchers are perceived as more in agreement when it comes to their views on how the corona pandemic is being handled in Sweden. The tone of news reporting on the coronavirus is perceived as more alarmist than in February. These are some of the latest findings of a study being conducted by the non-profit organisation VA (Public & Science) to investigate communication about the coronavirus in Sweden. Läs mer


GÄSTKRÖNIKA: Fler ska kunna ta till sig kunskap och forskning på ett lättillgängligt sätt

ShareMusic & Performing Arts är ett nyutvecklat kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Vad innebär det? Vår resa har nyligen börjat, men en sak är i alla fall säker: inom kulturbranschen finns ett starkt önskemål om och behov av evidensbaserad kunskap om inkluderande arbetssätt. Vi vill generera, samla och utveckla den kunskapen. 

Läs mer


Coronavirus in the Swedish media – less agreement among journalists

Confidence in government officials who comment on the coronavirus is at its lowest level since the start of the pandemic. Journalists are perceived to be less in agreement than previously when it comes to their views on how the pandemic is being handled.  These are some of the latest findings of a study being conducted by the non-profit organisation VA (Public & Science) to investigate communication about the coronavirus in Sweden.

Läs mer