Avgrund mellan klassrum och forskning

Pressmeddelande Stockholm den 10 november 2004

Sju av tio lärare menar att man kan vara en bra lärare utan att följa den pedagogiska forskningen. Ändå bedömer varannan lärare att skolans intresse för vetenskap har ökat och att kraven på lärarna att följa den vetenskapliga utvecklingen höjts. Det visar nya studier som Vetenskap & Allmänhet, VA, genomfört.

Läs mer


Forskare uppskattar dialog – åtminstone i teorin

Pressmeddelande Stockholm den 17 november 2003

Dialog med allmänheten är intressant och stimulerande, menar nio av tio forskare. Men bara en tredjedel har talat om sin forskning med utomstående tio gånger eller mer det senaste året. Och en av tio forskare avstår helt från dialog, visar nya studier som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit TEMO göra.

Läs mer