Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa…

Öppen vetenskap, källkritik och medborgarforskning. Det är exempel på områden som kan bidra till Sveriges mål kring utbildning och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram… Läs mer

Skapad:

2022-04-15 |

Uppdaterad:

2023-06-15

VA bidrar till att Europa 2021-strategin genomförs

VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och medborgarforskning. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till tillväxt och sysselsättning i EU. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem… Läs mer

Skapad:

2021-04-30 |

Uppdaterad:

2023-06-15

Medborgarforskning för att uppnå hållbarhetsmålen

Gör medborgarforskning till en nyckelfaktor i alla aktiviteter som är relevanta för de globala hållberhetsmålen. Det uppmanar Vetenskap & Allmänhet, VA, och hundratals andra organisationer… Läs mer

Skapad:

2020-10-26 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare.… Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VAs yttrande över Ändringar i högskolelagen.

Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.” Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA bidrar till att Europa 2020-strategin genomförs

Attitydmätningen VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och en rad medborgarforskningsprojekt. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Vetenskap &… Läs mer

Skapad:

2020-05-04 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Tre utmaningar, nio lösningar – VAs inspel till…

Engagera hela samhället i forskning, motverka kunskapsmotstånd och främja forskares samverkan med omvärlden. Det är tre utmaningar som Vetenskap & Allmänhet, VA, lyfter i sitt… Läs mer

Skapad:

2019-11-08 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Komplementär och…

VA har lämnat remissvar på betänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, och SOU 2019:28 ny lagstiftning. Läs mer

Skapad:

2019-10-31 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa…

Vetenskap & Allmänhet har bidragit till årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. I bidraget lyfter VA bland annat fram… Läs mer

Skapad:

2019-08-16 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Plea to the EU: Enhance Science Engagement ambitions

VA has signed Ecsite’s open letter to the European Commissioner for Research and Innovation, Carlos Mœdas. The letter calls for an inversion of the “top-down”… Läs mer

Skapad:

2019-07-29 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets remissvar på betänkandet En långsiktig,…

VA har gett synpunkter på Styr- och resursutredningens (STRUT) betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) med fokus på förslagen som… Läs mer

Skapad:

2019-06-27 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Rätt att…

VA delar utredningens utgångspunkt att ett mer effektivt utnyttjande av Sveriges register och databaser kan leda till mer framgångsrik forskning. Läs mer

Skapad:

2019-02-08 |

Uppdaterad:

2023-02-13
1 2 3 4 5

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]