Forskningskommunikation i fokus – ta del av två samtal

Pågår det en kamp om kunskap i Sverige? Påverkas uppfattningen om forskning när olika budskap sprids från många håll? Hur kan vi stärka forskningskommunikationen i Sverige? Det är några frågor som  diskuterades i två samtal den 1 juni, som båda går att se i efterhand.

Läs mer


VA: Stöd samspelet forskning – samhälle i EU:s nästa ramprogram

Medborgarforskning, Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) och projekt som stärker samspelet mellan vetenskap och samhälle. Det är tre aspekter som är viktiga att ha med i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, skriver Vetenskap & Allmänhet, VA, i ett inspel till Utbildningsdepartementet.

Läs mer


Sätt forskning på agendan!

Nedanstående debattartikel publicerad i Curie 10/11-14

Sveriges nya politiska ledning måste se kunskapsutveckling som ett prioriterat område – kanske genom att tillsätta en forskningsberedning, skriver representanter för Naturvetarna, Sveriges unga Akademi och Vetenskap & Allmänhet. Tillsammans ordnar de i november seminariet ”Forskning för framtiden”, med bland andra nya forskningsministern, om vad som bör finnas på den forskningspolitiska agendan framöver.

Läs mer


VA provides recommendations to the European Commission

Create more opportunities for dialogue between science and and the rest of society, for example through citizen consultations. Pay particular attention to audiences that are rarely involved in science communication activities. Work actively to involve all types of actors in Horizon2020, in particular civil society organisations. Create more research opportunities within the humanities and social sciences.

Läs mer


Kvalitet och samverkan – nya modeller för resursfördelning till svenska lärosäten

Vetenskapsrådet presenterar i dagarna ett förslag på hur fördelningen av statliga medel till svenska lärosäten kan göras på basis av forskningens kvalitet och relevans för samhället. Samtidigt kommer VINNOVA med sitt förslag till modell för värdering av lärosätens samverkan med samhället. Även denna modell ska användas som grund för tilldelning av anslag.

Läs mer


Hur kan vi mäta och premiera samverkan?

Som flera av er säkert vet bevakar vi på Vetenskap & Allmänhet utvecklingen av metoder för att mäta, främja och stärka samverkan mellan forskning och omgivande samhälle. Just nu är det mycket som händer inom det här området. Inom forskningspolitiken lyfter både regering och opposition behovet av nya system just för att stimulera, mäta och belöna samverkan – och flera aktörer arbetar med att undersöka eller konstruera sådana förslag.

Läs mer


Så stärker vi samverkan! – Delrapportering inför Almedalsveckan 2013

Att både forskning och samhälle gynnas av ömsesidig dialog och kunskapsutbyte är de flesta överens om. Men hur samverkan bäst stimuleras, mäts och belönas finns det många åsikter om. Därför har VA valt att inför Almedalsveckan 2013 presentera ett underlag om hur detta kan göras.

Läs mer