Yttrande över betänkandet ”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor” (SOU 2012:41)

Vetenskap & Allmänhet, VA har svarat på en remiss om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41). I remissvaret har vi kommenterat de delar av förslaget som rör vårt uppdrag, att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Läs mer


Samverkan måste belönas

Det är glädjande att regeringen vill satsa på forskning. Men för att forskningens potential ska tas till vara måste man också satsa mer på samverkan mellan forskningen och det omgivande samhället. Det skriver VAs ordförande Agneta Bladh och generalsekreterare Cissi Askwall i en debattartikel i Upsala Nya Tidning apropå regeringens förslag i forsknings- och innovationspropositionen.

Läs mer


Yttrande över betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20)

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter (SOU 2012:20).

Läs mer


Scientific Culture and its place in Swedish Society

Scientific culture in Sweden in relation to policy decisions and economic success is the subject of a new report by VA. Part of the EU-funded PLACES project, this report takes an in-depth look into how local and national policies have influenced science, research and innovation in Sweden today and over the last decades.

Läs mer