Så kan skola och forskning mötas

Nedanstående debattartikel publicerad i UNT den 10/10 2013.

Tidsbrist samt brist på behörighet hos lärare bidrar enligt lärare och skolledare till att skolan inte utvecklas på vetenskaplig grund – även om skolan har en positiv inställning till vetenskap. Det skriver Cissi Billgren ­Askwall och Agneta Bladh.

Läs mer


Forskarna måste kommunicera

Nedanstående debattartikel publicerad i UNT den 18/7 2013.

Forskningen är inte längre okritiskt hyllad och helig. Vetenskapsjournalisterna blir färre och reportrarnas kompetens sämre. Forskare behöver ta öppenhet och dialog med omgivande samhälle på stort allvar, skriver Cissi Askwall och Agneta Bladh.

Läs mer


Hur kan vi mäta och premiera samverkan?

Som flera av er säkert vet bevakar vi på Vetenskap & Allmänhet utvecklingen av metoder för att mäta, främja och stärka samverkan mellan forskning och omgivande samhälle. Just nu är det mycket som händer inom det här området. Inom forskningspolitiken lyfter både regering och opposition behovet av nya system just för att stimulera, mäta och belöna samverkan – och flera aktörer arbetar med att undersöka eller konstruera sådana förslag.

Läs mer


Så stärker vi samverkan! – Delrapportering inför Almedalsveckan 2013

Att både forskning och samhälle gynnas av ömsesidig dialog och kunskapsutbyte är de flesta överens om. Men hur samverkan bäst stimuleras, mäts och belönas finns det många åsikter om. Därför har VA valt att inför Almedalsveckan 2013 presentera ett underlag om hur detta kan göras.

Läs mer


EU riskerar tappa vetenskapen i samhället

Debattartikel i tidningen Curie av Cissi Askwall och Agneta Bladh.

Ett av målen med EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, är att ”fördjupa relationen mellan vetenskapen och samhället” och att ”återta allmänhetens förtroende för forskningen”. Samtidigt är det särskilda program som hittills funnits för att åstadkomma just detta, borttaget i förslaget till nytt ramprogram, skriver Cissi Askwall och Agneta Bladh vid Vetenskap & Allmänhet (VA).

Läs mer


Bred samverkan i forskningsmotionerna

Igår kom Miljöpartiets forskningspolitiska motion, Socialdemokraternas forskningspolitiska motion och Vänsterpartiets forskningspolitiska motion som svar på regeringens forsknings- och innovationsproposition. Vi på VA var självklart nyfikna på vad som stod om samverkansuppgiften i motionerna.

Läs mer