Lyft fram samverkansförebilder! – VAs inspel till forskningspropositionen

Pressmeddelande 120131

Stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är huvudbudskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs, inspel till Utbildningsdepartementet inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Läs mer


Belöna dialog med samhället!

Debattartikel i Upsala nya tidning, UNT 28/6 2011

Svensk forskning har tappat förtroende hos allmänheten. För att komma till rätta med problemet måste regeringen skjuta till medel, så att de forskare som ägnar sig åt dialog med omvärlden kan belönas och stödjas, skriver Cissi Billgren Askwall, Agneta Bladh och Camilla Modéer.

Läs mer


SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer

VA-rapport 2011:2

Högskolelagens 2§ är tydlig: ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”

Läs mer


VA demands that society be placed at the heart of European research policy

The public should be made a key partner in the research process! This is the message from VA in response to a Green paper published by the European Commission asking for input on the future of research and innovation within Europe.

Läs mer