Helen Garrison

helen-bw
Fotograf: Gustaf Waesterberg

Helen Garrison

Projektledare/kommunikatör

Baserad i Storbritannien

Tel: +44 (0)7581 510 155
E-post: [email protected]


Jag jobbar som projektledare och kommunikatör på VA och bor i mitt hemland, Storbritannien, efter nio år i Sverige. Jag arbetar med internationella projekt och är involverad i flera av VAs EU-projekt, bland andra TechEthos och Tenacity. Utöver att projektleda så arbetar jag med att utveckla nya projekt, ansöka om medel, skriva artiklar och rapporter och även underhålla vår engelska webb och göra översättningar. Jag är dessutom ansvarig för VAs internationella nyhetsbrev.

Forskning känner inga gränser och våra samhällsproblem kan inte lösas effektivt utan dialog mellan vetenskap och samhälle, både inom och över nationsgränserna. VAs internationella strategi bidrar till detta och ger oss olika perspektiv och inspiration i vårt arbete samt ger oss ökade möjligheter att sprida vårt arbete bredare.


Fredrik Brounéus

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Fredrik Brounéus

Utredare

Tel: 070-799 07 91
E-post: [email protected]


Jag medverkar i flera projekt som handlar om olika aspekter av medborgarforskning (citizen science). Här ingår bland annat ForskarFredags årliga massexperiment, liksom EU-projektet YouCount, där vi tillsammans med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola undersöker hur vi kan öka ungas delaktighet i samhället. Det händer mycket på medborgarforsknings-fronten och det är intressant att följa och delta i utvecklingen, både i Sverige och internationellt.

Jag deltar också i flera av våra studier, som exempelvis Vetenskapen i Samhället (ViS) samt vår nyligen avslutade undersökning kring kommunikation under coronapandemin.

Jag har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund som legitimerad apotekare med en masterutbildning i journalistik.


Julia Brink

Foto: Gustaf Waesterberg

Julia Brink

Projektledare ForskarFredag

Tel: 073-705 73 21
E-post: [email protected]


Jag är projektledare och nationell samordnare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag, som har aktiviteter över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

Läs mer på ForskarFredags hemsida.


David Borgström

Foto: Gustaf Waesterberg

David Borgström

Projektledare/kommunikatör

Tel: 073-996 95 75
E-post: [email protected]


Som kommunikatör arbetar jag både strategiskt och operativt för att synliggöra Vetenskap & Allmänhets verksamhet. Jag stöttar våra utredare är projektledare för olika projekt som t.ex. Teatales

Jag tror att genomtänkt kommunikation av vetenskaplig kunskap kan spela en viktig roll för att främja tillit och gemensam mening i vårt komplexa kunskapssamhälle. Som kommunikatör vill jag bidra till att skapa fler – och bättre – kontaktytor mellan forskningen och det omgivande samhället.

Under 2022 jobbar jag bland annat med kommunikationen kring YouCount, Verktygslådan för Öppen vetenskap,  Almedalen och Vetenskap & Allmänhets 20-årsjubileum.


Gustav Bohlin

Foto: Gustaf Waesterberg

Gustav Bohlin

Utredare, fil.dr
Biträdande Generalsekreterare

Tel: 073-844 55 66
E-post:  [email protected]


Som utredare arbetar jag främst med VAs studier och undersökningar. Det handlar oftast om att med olika metoder ta fram ny kunskap om engagemang, attityder till- och förutsättningar för dialog mellan forskare och andra grupper i samhället.

Dialog och ett ökat kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle främjar nyfikenhet och bildning men är också viktig av demokratiska skäl. VA kan med vår kunskap och erfarenhet skapa goda förutsättningar för sådana möten.

Jag medverkar bland annat i projekten: VA-barometern, Vetenskapen i samhället, Kommunikation om corona och Super MoRRI.


Martin Bergman

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Martin Bergman

Utredare, fil.dr

Tel: 070-255 38 91
E-post: [email protected]


Jag arbetar med VAs årliga undersökningar av allmänhetens attityder till forskning, VA-barometern & Vetenskapen i samhället (ViS). Dessutom är jag involverad i VAs Massexperimentet som genomförs varje år som en del av ForskarFredag.  Jag arbetar även med att undersöka forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap, och arbetar med det nystartade projektet Dålig hum om humaniora? som undersöker varför många människor saknar uppfattning om humaniora.

Utöver det är jag ordförande i Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien samt ledamot i Advisory board för Wissenschaft im Dialogs Wissenschaftsbarometer.


Cissi Askwall

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Cissi Billgren Askwall

Generalsekreterare

Tel: 070-626 44 74
E-post: [email protected]


Jag är chef för VA och har ansvar för föreningens personal och ekonomi. Jag har också mycket kontakt med VAs medlemmar och berättar om vår verksamhet på konferenser och möten. Med en bakgrund som journalist och kommunikatör gillar jag att skriva, vara moderator och tala om forskningskommunikation och samverkan. Jag är även ordförande för European Science Engagement Association och sitter i styrelsen för Örebro universitet och Ideell Arena.

Så länge det inte är självklart för alla forskare att ha en dialog med andra delar av samhället och så länge det inte är självklart för alla att samhället behöver forskning för att utvecklas, så länge kommer VA att ha en uppgift att fylla.